Organisatie

Op onze school zijn diverse mensen in verschillende functies werkzaam. 

Onze leraren

De meeste leraren van ons team zijn groepsleerkrachten. Er zijn gespecialiseerde leerkrachten in taal, rekenen, gedrag, ICT, hoogbegaafdheid, het jonge kind en mindfulness. Ook zijn er vakleerkrachten gym en muziek aanwezig. Buiten de groepsleerkrachten is er een onderwijsassistente en een leerkrachtondersteuner.

Managementteam

De dagelijkse leiding van de Heiberg is in handen van de directie. Deze vormt met de bouwcoördinatoren en de intern begeleider het managementteam van de school. Dat team draagt in overleg met alle leraren zorg voor de onderwijskundige ontwikkeling van onze school. 

Het zorgteam / ondersteuningsteam

Het zorgteam bestaat uit onze intern begeleider, onderwijsassistente en de leerkrachtondersteuner

De intern begeleider is de eerst verantwoordelijke voor het zorgsysteem op school. Onze onderwijsassistente en leerkrachtondersteuner ondersteunen de leerkrachten om samen hulp op maat te kunnen bieden aan de kinderen.

De vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen zijn er op de eerste plaats voor de kinderen. Zij kunnen in vertrouwen met deze personen praten als ze problemen ervaren waardoor zij zich niet meer veilig voelen. 

Gedragsspecialist

Onze gedragspecialisten / anti-pest coördinatoren vormen samen met een aantal leerkrachten de werkgroep gedrag. Zij dragen mede zorg voor het veilige klimaat op onze school.

Eventmanagers

Onze Eventmanagers organiseren samen met de ouderraad de festiviteiten op school.