Missie en visie

Daar voel je je thuis!

Jonge kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op school. Wat zij daar leren en hoe zij zich daar voelen, heeft grote invloed op ze. Op De Heiberg hechten wij veel waarde aan een schoolklimaat waarin iedereen zich thuis en geborgen voelt. Ons onderwijs gaat uit van wat een kind al kan; daarop bouwen wij verder. Zo zorgen we ervoor dat onze leerlingen zichzelf meer dan eens overtreffen!

Onze school kent vier pijlers:

Nieuwsgierig

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Om deze nieuwsgierigheid te blijven prikkelen, richten wij onze leeromgeving uitdagend in. Dat doen wij enerzijds door ruimte te bieden om te ontdekken en te onderzoeken. Anderzijds doen wij dit door aan te sluiten bij de leerbehoeften, door iedereen de kans te geven zich te ontwikkelen en zijn/haar persoonlijke talenten te ontdekken. Wij laten de kinderen meedenken én meebeslissen, zodat zij betrokken zijn bij hun eigen ontwikkeling en leerproces. Zo worden onze kinderen intrinsiek gemotiveerd om de volgende stap te maken in hun ontwikkeling.

Professioneel

Wij hebben de kwaliteit van ons onderwijs hoog in het vaandel staan. In onze professionele cultuur zet ons team op basis van ervaring, gedrevenheid en deskundigheid het kind voorop en weten zij wat een kind nodig heeft om zich te ontwikkelen. Als team dragen wij gezamenlijk onze visie uit en blijven wij in ontwikkeling. Ons team is daarin ambitieus, ruimdenkend en toekomstgericht. Wij maken de kinderen bewust van hun eigen handelen en gedrag. Ze leren voor hun eigen toekomst. Onze ambities monitoren en borgen wij door het cyclisch analyseren en evalueren van ons onderwijs.

Plezier

Wij hechten veel waarde aan het welbevinden van onze kinderen en teamleden. Wanneer je graag naar school komt en kan genieten, kom je bovendien sneller in ontwikkeling. Binnen ons veilig schoolklimaat hebben wij aandacht voor gedragenheid, zingeving, vaardigheden, eigenwaarde en humor. Met het oog op zelfverzekerdheid leren wij de kinderen relativeren. Hierbij zetten we activerende werkvormen en onze schoolleefregels in. Wij vieren successen.

Samen

Samen bereiken wij meer! Daarom stimuleren wij binnen de klassen en in ons team het groepsgevoel.
Op basis van gelijkwaardigheid is er aandacht voor elkaars opvattingen, waarden en de onderlinge communicatie. Wij vinden het belangrijk om te weten wat er speelt; thuis, op school en in onze schoolomgeving. Vanuit partnerschap geven we vorm aan de driehoek school-opvoeders-kind. Openheid, vertrouwen en respect vormen daarbij de basis.