Nieuwe ouders

Jonge kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op school. Wat zij daar leren en hoe zij zich daar voelen, heeft grote invloed op ze. Op De Heiberg hechten wij veel waarde aan een schoolklimaat waarin iedereen zich thuis en geborgen voelt. Ons onderwijs gaat uit van wat een kind al kan; daarop bouwen wij verder. Zo zorgen we ervoor dat onze leerlingen zichzelf meer dan eens overtreffen!

Onze school kent vier pijlers:

Uitdagend: Wij creëren elke dag opnieuw een uitdagend leerklimaat dat onze leerlingen motiveert om te leren. We doen dit onder andere door een inspirerende schoolinrichting en de inzet van moderne media.

Toekomstgericht: Wij helpen onze leerlingen op te groeien tot zelfbewuste, positieve burgers die bijdragen aan een duurzame maatschappij. De leerkrachten gaan daarbij uit van wat het kind al in huis heeft. 

Solidair: Leerlingen, leerkrachten en ouders voelen zich veilig op deze school en respecteren elkaar. Al onze leerlingen krijgen gelijke kansen en leren dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor onze wereld. 

Vertrouwd: Wij bieden onze leerlingen een veilige, geborgen en betrouwbare omgeving. Omdat onze leerlingen zich thuis voelen, kunnen zij al hun aandacht en energie besteden aan de lessen.