Ons team

 

Op onze school zijn diverse mensen in verschillende functies werkzaam. 

Onze leraren

De meeste leraren van ons team zijn groepsleerkrachten. Er zijn gespecialiseerde leerkrachten in taal, rekenen, gedrag, ICT, hoogbegaafdheid, het jonge kind en relax kids. Ook zijn er vakleerkrachten gym en muziek aanwezig. Buiten de groepsleerkrachten zijn er onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners.

De directie

Onze directie bestaat uit een directrice.

Het managementteam

De dagelijkse leiding van de Heiberg is in handen van de directie. Deze vormt met de bouwcoördinatoren en de intern begeleider het managementteam van de school. Dat team draagt in overleg met alle leraren zorg voor de onderwijskundige ontwikkeling van onze school. 

Het zorgteam / ondersteuningsteam

Het zorgteam bestaat uit onze intern begeleider, onderwijsassistent en de leerkrachtondersteuner.

Ook zijn er vanuit de NPO gelden leerkrachten vrij gemaakt die werkzaam zijn als coaches voor de leerkrachten of als ondersteuning van de leerlingen.

De intern begeleider is de eerst verantwoordelijke voor het zorgsysteem op school. Onze onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuner geven speciale hulp aan kinderen met leer- en gedragsproblemen (remedial teaching en preteaching). Het kan ook zijn dat zij de groep overnemen, zodat de groepsleerkracht met een of enkele kinderen apart kan werken.

De vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen zijn er op de eerste plaats voor de kinderen. Zij kunnen in vertrouwen met deze personen praten als ze problemen ervaren waardoor zij zich niet meer veilig voelen. 

Gedragsspecialist

Onze gedragspecialisten / anti-pest coördinatoren vormen samen met een aantal leerkrachten de werkgroep gedrag. Zij dragen zorg voor het veilige klimaat op onze school.