Onderwijs

Uw kind probleemloos laten doorstromen naar het voortgezet onderwijs; dat is het doel van ons onderwijs. 

 

Uitgaan van het eigen talent

Ieder kind heeft zijn of haar eigen talenten en interesses. Om hiervan optimaal gebruik te maken, werken onze leerkrachten volgens 'ge­leide begeleiding'. Dit betekent dat de talenten en interesses van het kind worden ingezet om het leerdoel te bereiken. Omdat u als ouder uw kind het beste kent, bespreken wij regelmatig de voortgang van uw zoon of dochter met u. Zo kunnen we het leerproces nog beter laten aansluiten bij uw kind.

 

Opbrengstgerichte instructie

In al onze groepen geven de leerkrachten directe instructie: na een korte inleiding voor alle leerlingen gaat de groep aan de slag. Zo krijgt de leerkracht de tijd en mogelijkheid om waar nodig leerlingen extra uitleg te geven. En kan hij of zij inspelen op de diverse niveaus in de klas. Iedere leerling ontwikkelt zich zo op zijn of haar eigen wijze.

 

Brede ontwikkeling

Optimale ontwikkeling stopt niet bij kennis alleen; wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ook sociaal-emotioneel en creatief ontwikkelen. Deze brede ontwikkeling is mogelijk omdat onze school enerzijds een veilige, vertrouwde omgeving biedt, en anderzijds een prikkelende, uitdagende omgeving.