Uw kind is ziek?

Uw kind is ziek? Of kan om een andere onvoorziene reden de school niet bezoeken? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit 's ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur te melden aan onze administratie. Dat kan telefonisch via 0165 - 556091 of per e-mail naar de.heiberg@kporoosendaal.nl. Vergeet niet in het bericht de naam van uw kind en de groep te vermelden, ook willen wij graag de reden van de afwezigheid weten. 

 

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u ons destijds heeft opgegeven. Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we dit nummer om u te informeren.