Helpende handen

Onze school kent een ouderraad (OR). Het doel van deze OR is tweeledig. Enerzijds ondersteunt en organiseert zij samen met het team structureel de extra activiteiten die de school voor de leerlingen en ouders organiseert, anderzijds vervult zij de rol van "klankbord" van de ouders.

 

Het belang van betrokkenheid

De Heiberg is met recht trots op de grote betrokkenheid van de ouders bij de school. De ouderraad draagt hieraan bij; zij stimuleert deze betrokkenheid voortdurend door structurele en informele contacten met ouders te onderhouden. De school en de ouders zijn samen verantwoordelijk voor een evenwichtige schoolloopbaan van de leerlingen. Iedere ouder is al dan niet gedeeltelijk actief lid van de OR. Men kan vrijwillig aangeven bij welke activiteit(en) men de school wil helpen bij het organiseren en uitvoeren. Een stuurgroep van de OR en teamleden hebben samen de supervisie over een speciale schoolactiviteit. Zij nodigen per activiteit de aangemelde ouders uit voor verdere uitwerking.

 

De leden

Het bestuur van onze OR wordt gevormd door maximaal 11 ouders. Dit bestuur hanteert een eigen reglement. Men vergadert eenmaal per maand in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van het team. Dit jaar is de samenstelling van de OR als volgt:

Voorzitter :
Nancy de Laat
Secretaris:
Angela Tak 
Penningmeester :
Sabine van Oers 
Leden:
Stephanie Blummel
 
Carola Jansen 
 
Daniëlle Rolink
 
Monique Broeke 
 
Maaike de Vries

 

Een vraag?

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar de OR. Het mailadres is oura@deheibergkpo.nl. Natuurlijk kunt u ook altijd terecht bij de OR-leden.