Open en eerlijk

De Heiberg is een open school. Als ouder heeft u recht op een volledige en eerlijke informatiestroom vanuit de school. Wij werken hier voortdurend aan door middel van:

 

* Schoolinformatie en een intakegesprek bij inschrijving van het kind.

* Onderwijskundige informatie via rapportagegesprek, observatieverslag, contactuur en tussentijdse gesprekken.

* Beleidsinformatie via onder andere informatieavonden.

* Algemene informatie via onder andere de Krekelkwekkelkrant en de open dag.

* Specifieke informatie via onder andere gesprekken over speciale hulp en adviesgesprekken over SBO en VO.

* Eerste half jaar in/uitlopen voor ouders van vier-jarigen, daarna gaan de kinderen zelfstandig naar binnen.

 

Heeft u een vraag of opmerkingn? Buiten de lesuren om kunt u als ouder altijd contact opnemen met de directie of leerkracht van uw kind(eren). Daarnaast hechten wij als school zeer grote waarde aan informele contacten met ouders bij speciale festiviteiten.