Een vertrouwde plek

In de tijd dat uw kind niet bij u is of kan zijn, wilt u natuurlijk wel graag dat hij of zij veilig en vertrouwd wordt opgevangen. Wij bieden u diverse mogelijkheden.

 

Peuterzaal De Heiberg. 

Binnen ons gebouw is een peutergroep gevestigd van de Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal (SPR). Deze peutergroep werkt met diverse themaprojecten; de ouders worden gevraagd om ook thuis met deze thema’s aan de slag te gaan om zo nauwer betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun kind. De peutergroep kent een goede samenwerking met de school, zo onstaat er een doorgaande lijn. Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnamen met Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal, via 0165- 587080 of heiberg@spr-roosendaal.nl.

 

Tussenschoolse opvang (TSO)

Overblijven moet leuk en gezellig zijn. Net als thuis, maar dan met vriendjes en vriendinnetjes van school. Vanaf 1 januari wordt het overblijven (de TSO) verzorgd door de Stichting Kinderopvang WestBrabant (SKOWB). De kosten bedragen € 2,25 per kind per keer. Wilt u uw kind aanmelden of heeft u een vraag of wijziging? Stuurt u dan een mail naar de coördinatrice mevrouw Simone van Gils. Dit kan via overblijven@deheibergkpo.nl of info@skowb.nl wijzigingen kunt u ook altijd doorgeven via de conciërge.

   

Buitenschoolse opvang (BSO)

U zoekt opvang voor uw kind voor of na schooltijd? Met ingang van het schooljaar 2013-2014 is BSO De Heikrekels actief in onze school. Zij vangen de kinderen op van 07.00 uur tot 08.45 uur en van 15.30 uur tot 18.00 uur. Wilt u uw kind aanmelden of heeft u vragen? Belt u dan met  Marjolijn Verhaar (06-10649969 / 06-33330934) of stuurt u een mail naar info@skowb.nl Voor meer informatie kunt u ook terecht op  www.skowb.nl.