Een blik in onze organisatie

 

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar heeft onze school dertien groepen en de volgende groepsindeling:

 

Onderbouw

Middenbouw

Bovenbouw

groep 1 en 2

groep 3, 4 en 5

groepen 6, 7 en 8

4-, 5- en 6-jarigen

6- ,7- ,8- en 9-jarigen

9-,10- ,11- en 12-jarigen

 

Samenstelling team

Ons team heeft een intern begeleider, die de leerkrachten begeleidt bij hun speciale zorg voor kinderen, LB-leerkrachten met de specialisaties, taal, rekenen, ICT en leerlinggedrag, een kwaliteitsmedewerker en een stagecoach die studenten van de PABO begeleidt bij hun opleiding.