Uitnodiging Open Dag op 12 maart

 

"Alle ruimte bij De Heiberg"

 

De Heiberg is een ruime school met 325 leerlingen verdeeld over 12 groepen. Er zijn 4 kleutergroepen en 8 groepen verdeeld over de leerjaren 3 t/m 8. Op de Heiberg hechten we veel waarde aan een schoolklimaat waarin iedereen zich thuis en geborgen voelt. Ons onderwijs gaat uit van wat een kind al kan; daarop bouwen wij verder. Daarnaast is De Heiberg vooral een fijne en gezellige school waar, naast goed onderwijs, aandacht is voor activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Sportdag en de Koningsspelen. Deze activiteiten worden georganiseerd door ouders en leerkrachten. Die betrokkenheid van ouders vinden wij erg belangrijk.

 

Uitnodiging Open Dag op 12 maart

 

Wij nodigen u van harte uit om tijdens onze Open Dag op 12 maart a.s. een bezoek te brengen aan onze school. Deze dag staan de deuren van 13.00 uur tot 16.00 uur open voor nieuwe kinderen, ouders en andere geïnteresseerden. Onze leerkrachten en medewerkers vertellen u met alle plezier over hun werk, de school, de samenwerking met de ouders en het onderwijs aan de kinderen. Een mooie kans om de kinderen en leerkrachten aan het werk te zien en om meer over onze school te weten te komen. Ook onze 12 collega scholen van KPO Roosendaal doen mee met deze open dag. Meer informatie over al onze scholen vindt u op www.kporoosendaal.nl

 

Wij zien er naar uit u te mogen ontvangen op onze Open Dag.