Verlenging Lockdown

Beste ouder(s) en verzorger(s),

In de bijlage ontvangt u een brief betreffende de verlenging van de lockdown.

Met vriendelijke groet,

Marian van Dun
directeur De Heiberg


Download bijlage