Update ontwikkeling van uw kind

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Graag brengen wij u regelmatig op de hoogte over de ontwikkelingen van uw kind. Een aantal jaren geleden kreeg uw kind een rapport en daaraan gekoppeld een oudergesprek. Dit betekende 3x per jaar in dezelfde periode dezelfde informatie. Sinds een aantal jaar hebben we deze momenten losgekoppeld. Zo krijgt u vaker verdeeld over het jaar informatie, hetzij de ene keer schriftelijk en de andere keer mondeling. 

In september heeft u kort kennisgemaakt met de leerkracht van uw kind, tijdens de startgesprekken. We hebben alle ouders gesproken, met uitzondering van de groepen 2 en 8. 

De groepen 3 tot en met 8 hebben afgelopen week een schriftelijke terugkoppeling gekregen in de vorm van een rapport. (In de week van 8 februari nodigen we al deze ouders weer uit om een mondelinge update te krijgen.) Mocht u naar aanleiding van het rapport vragen hebben, dan kunt u hiervoor op eigen initiatief een afspraak maken met de leerkracht. Indien de leerkracht aanleiding ziet om u tussentijds te spreken, dan krijgt u van hem/haar een uitnodiging. 

De ouders van de leerlingen in de groepen 2 nodigen wij volgende week uit voor een gesprek. De ouders van deze leerlingen ontvangen in een volgende mail de uitnodiging om zichzelf in te schrijven via Mijnschoolinfo. 

De ouders van de leerlingen in de groepen 8 hebben reeds deze uitnodiging ontvangen. Naast het bespreken van de ontwikkeling van het kind, staat bij hen het voorlopig advies voor het Voortgezet Onderwijs op het rooster. 

Wij zijn trots op de ontwikkeling van 'onze' kinderen en delen graag hun resultaten met u. Wij hopen, dat u net zo trots bent!  

Met vriendelijke groet,

Linda en Marian
De Heiberg