Start 2021


Beste ouder(s)/verzorger(s),


Naar aanleiding van het OMT advies is door de overheid besloten dat de sluiting van de scholen tot in ieder geval 18 januari onverminderd van kracht blijft. Ook de afspraken rond het opvangen van kwetsbare leerlingen en de kinderen van ouders uit cruciale beroepen blijft dus ongewijzigd.
Het is wél zo dat het testbeleid voor kinderen onder de 12 jaar, waar eerst behoudend mee om werd gegaan, nu wordt verbreed. Alle kinderen met klachten komen vanaf heden in aanmerking voor een test. Uiteraard blijven de maatregelen zoals het thuisblijven bij klachten, het afstand houden en de hygiënemaatregelen onverkort van kracht.

Afgelopen week is er melding geweest van coronagevallen waarbij een nieuwe variant (de variant uit het Verenigd Koninkrijk) van het coronavirus de kop op stak. Hierbij werd verband gelegd met een cluster op een basisschool. Op dit moment is er nog veel onduidelijk wat er precies aan de orde is en of dit nadere impact zal hebben op hoe wij in Nederland met de maatregelen rond corona om gaan. Komende week wordt daarover meer duidelijk. Uiteraard houden wij u op de hoogte!


Noodopvang
Conform het advies van de overheid bieden wij noodopvang gedurende de reguliere schooltijden. Leerlingen van ouders die werken in een cruciaal beroep of leerlingen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is, kunnen wel naar school.
Gezien het aantal aanmeldingen voor de noodopvang staat de bezetting van de noodopvang ernstig onder druk. Daar de groepsleerkrachten belast zijn met het verzorgen van het onderwijs op afstand, zijn zij niet beschikbaar voor de noodopvang. De noodopvang wordt verzorgd door onze invalleerkrachten, de onderwijsassistent, de leraarondersteuner, de vakleerkracht en stagiaires.

Wanneer één ouder een cruciaal beroep uitoefent, dient u als ouders zoveel als mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Ik verzoek ik u allen zorgvuldig om te gaan met de aanmelding voor noodopvang. Noodopvang voor ouders in een cruciaal beroep is uiteraard alleen beschikbaar op de dagen dat de ouder daadwerkelijk werkt.

Corona besmettingen 
Normaliter zijn wij altijd bereid om als eerste klaar te staan in het bieden en vinden van een oplossing. Opvang is een mogelijkheid om u als ouder te ontlasten en wij hebben daar alle begrip voor. Echter moet ik nu u aankijken om ons te steunen in deze tijd. Vlak voor de kerstvakantie en in de kerstvakantie zijn meerdere teamleden van De Heiberg positief getest op het Corona-virus. Langzaam lijken zij herstellende te zijn, maar de vermoeidheid speelt hen nog parten. Juf Mandy en juf Monique zullen tijdens de contactmomenten wel online aanwezig zijn voor 'hun kinderen', maar zij moeten ook regelmatig nog hun rust nemen. Dit betekent, dat een reactie per mail langer op zich kan laten wachten, dan u normaliter van hen gewend bent. Juf Karin is nog onvoldoende hersteld om aan de online-lessen deel te nemen. Meneer Gommy neemt het onderwijs voor groep 8 voor zijn rekening. Het wegvallen van juf Karin heeft ook hier invloed op de beschikbaarheid, bereikbaarheid en de reacties op individuele vragen.

Juf Anne-Lies en juf Anne-Marie waren voor de vakantie afwezig i.v.m. andere klachten. Zij zijn voldoende hersteld voor het bieden van online onderwijs. Daar zijn we heel blij mee. 

Tot slot
Het hele team loopt de gaten dicht voor elkaar. Meerdere personen komen extra dagen werken om opvang te bieden, achter de schermen wordt aan een gezamenlijk lesaanbod gewerkt en de begeleiding van de leerlingen wordt gezamenlijk opgepakt. Ik ben daar heel trots op en ben aan de andere kant angstig voor wat er komen gaat. Op tijd rust nemen en ontspannen is ook belangrijk om fit en vitaal te blijven. Ik hoop dat eenieder gezond blijft en hoop dat de leerkrachten ook tijd vinden om deze rust te pakken. In de vakantie is dit voor velen niet gelukt, door de besmetting of het vermoeden van Corona.

Ik weet zeker, dat we er samen weer het beste van gaan maken. Daarnaast vraag ik u om uw begrip en medewerking: enerzijds door enkel gebruik te maken van de opvang, wanneer dit echt niet anders kan en anderzijds door geduld te hebben, wanneer vragen niet direct beantwoord worden. 

Samen gaan we ook deze klus weer klaren! 

Ondanks alles wens ik u een goed 2021, waarin we hopelijk grip krijgen op de  corona-crisis en verder kunnen in het nieuwe normaal.

Met vriendelijke groet,

mede namens het gehele team,
Marian van Dun
Directeur De Heiberg