Staking 12 december

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In de media heeft PO in actie een stakingsdag aangekondigd op dinsdag 12 december. 

Als directeur zie ik de grote loyaliteit van onze leerkrachten richting de leerlingen, maar begrijp ook dat acties broodnodig zijn om het beroep van leerkracht Primair Onderwijs voor de zittende en toekomstige leraren aantrekkelijker te maken. 

Op dit moment verzorgen wij kwalitatief goed onderwijs voor de leerlingen en is de teamspirit op De Heiberg groot. We helpen elkaar om het beste uit ieder kind te halen. De eindresultaten zijn boven het landelijk gemiddelde. Het percentage leerlingen waarvoor wij (nog) niet passende onderwijs kunnen bieden, is lager dan gemiddeld. Dit geldt ook voor het percentage leerlingen dat gepest wordt. Op de uitkomsten van onze leerling- en oudertevredenheid peiling is menig school jaloers.

Kortom, we doen het hartstikke goed en we zij heel erg trots!

Toch zien wij, dat ons budget steeds verder slinkt. We willen niet aan onze kwaliteit tornen, maar het wordt steeds lastiger om dit met het huidige budget op peil te houden. Een mogelijke oplossing is het formeren van grotere groepen. Dit leidt uiteindelijk niet tot beter onderwijs. Daarnaast dwingt het leerkrachten keuzes te maken in hun aandachtverdeling over de kinderen. Keuzes, die zij niet willen maken. Ieder kind is belangrijk, heeft recht op aandacht en verdient het beste onderwijs.

Op dit moment hebben al 8 leerkrachten aangegeven te gaan staken op 12 december. Juist omdat zij graag werken in het onderwijs (en op onze school) en de kwaliteit graag willen behouden. Voor uw kind en de generaties na hen.

Wanneer wij 8 groepen (of meer) moeten verdelen over de wel werkende leerkrachten, dan leidt dit tot onveilige situaties. Vandaar dat wij als team genoodzaakt zijn onze school op 12 december wederom te sluiten. 

De officiële communicatie vanuit KPO volgt nog. Echter hebben wij er voor gekozen u nu al te informeren, zodat u de mogelijkheid heeft zo snel mogelijk opvang te regelen of aan te vragen.

Gezien bovenstaande opsomming heb ik begrip voor de leerkrachten, die gaan staken. Ik hoop dat voor u hetzelfde geldt. 

Ik hoop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet,

Marian van Dun

Directeur De Heiberg