Schminken musical groep 8a en 8b

Beste ouder(s)/verzorger(s) van groep 8a en 8b,

Komende week is het zover; de musical wordt door de groepen 8 opgevoerd.
Wij zijn op zoek naar ouders die maandag 18 juli om 12.30 uur en/of
dinsdag 19 juli om 18.45 uur de kinderen kunnen komen schminken.
De spullen staan hiervoor op school.
Mocht u één van deze dagen kunnen, graag dit via de mail bij de leerkrachten van groep 8 kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,

de leerkrachten van groep 8a en 8b