Opening De Heiberg

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Maandag verwachten wij alle kinderen weer op school. Wij vieren dit met een feestelijk tintje!  

U ontvangt in de loop van dit weekend een uitgebreider schrijven met antwoord op veel vragen. Voor nu beperken we ons tot de meest relevante en algemene afspraken. 

We gaan werken met vaste groepen kinderen, ook wel cohorten genoemd. We werken niet meer samen met kinderen uit andere groepen (of groepsdoorbrekend) en de wanden blijven voorlopig dicht.

We willen zo min mogelijk volwassenen in en om de school. Om deze reden:

  • Gaan wij werken met gespreide begin- en eindtijden.
  • Komen de kinderen zo veel mogelijk alleen naar school. (Indien er toch begeleiding van een volwassene nodig is, dan is dit maximaal 1 volwassene.)
  • Mag u het schoolplein betreden (in verband met de verkeersveiligheid).
  • Bewaken de volwassenen de onderlinge afstand tot elkaar. (Als de weersomstandigheden dit toelaten, komen wederom wachtplaatsstickers op het plein.)
  • Gaat u z.s.m. naar huis, na het brengen van uw kind.
  • Beperkt u de wachttijd, bij het ophalen van uw kind.
  • Draagt u op het schoolplein een mondkapje.
  • Bent u in de school niet welkom.
  • Gaan wij werken met een continurooster tot in ieder geval 2 maart.

De tijden van het continurooster zijn als volgt:

Binnenkomen: 

Groepen 4 t/m 8: 8.20 - 8.30 uur inloop.
Groepen 1 t/m 3: 8.30 - 8.40 uur inloop. 

De leerlingen lopen meteen naar binnen. De leerkrachten wachten in het lokaal op hun leerlingen. 

Naar huis gaan:

Groepen 1 en 2: 14.10 uur naar buiten.
Groepen 3 en 4: 14.20 uur naar buiten.
Groepen 5 t/m 8: 14.30 uur naar buiten. 
De leerlingen gaan gelijk naar huis. Indien een leerling op een ouder broertje of zusje moet wachten, dan doet hij/zij dit in de klas. U kunt als ouder dus ook op het laatst genoemde tijdstip komen om uw tijd zo kort mogelijk te houden. 

Woensdag: 
Groep 1 t/m 3: 12.15 naar buiten
Groep 4 t/m 8:  12.20 - 12.30 uur naar buiten. 

Vrijdagmiddag is groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij.  

Aanvullingen voor groep 7 en 8:
De leerlingen dragen een mondkapje. U dient hier als ouder zorg voor te dragen. 
De leerlingen wassen hun handen thuis en desinfecteren hun handen bij binnenkomst.

Noodopvang
De bso blijft dicht om de menging van groepen kinderen te voorkomen. Wel is er noodopvang voor kinderen in kwetsbare gezinnen of ouders werkzaam in een cruciaal beroep. Tot 15.00 uur verzorgen wij deze noodopvang (door het inhuren van medewerkers van Kober.) Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen, gelieve dit kenbaar te maken bij meneer David op d.wijling@kporoosendaal.nl.

Indien u na 15.00 uur gebruik wilt maken van de noodopvang, dan is dit enkel beschikbaar voor bestaande klanten van de opvangorganisatie. Deze ouders dienen zelf met de organisatie contact op te nemen. 

Vriendelijk verzoek
Op school doen wij er alles aan om het mengen van groepen kinderen te voorkomen. Bij de noodopvang gaat dit helaas niet. Wij vragen u hier extra alert op te zijn en (nogmaals) enkel in nood gebruik te maken van deze voorziening. 

Dit geldt ook voor het naar school laten komen van uw kind bij klachten. Over 'het snottenbellenbeleid' komt in de uitgebreide brief meer informatie. Wel vragen wij u terughoudend te zijn om uw kind naar school te sturen, wanneer hij/zij klachten heeft. Het risico bestaat (ook bij een onschuldig griepje), dat de leerkracht deze klachten krijgt. Bij klachten is een leerkracht niet welkom op school (om de besmetting van volwassenen onderling te beperken).
Wij kunnen binnen de huidige maatregelen de groepen niet samenvoegen of 'zomaar bemannen' door een ander teamlid, juist omdat we de contacten tussen de groepen moeten beperken. We zijn dan sneller genoodzaakt om de hele groep naar huis te sturen.

Het is geen onwil, om streng te zijn aan de voorkant, maar we willen u wel informeren over de risico's 'aan de achterkant'. 

Wederom vertrouwen wij op uw medewerking en flexibiliteit en danken wij u voor uw geduld. 

Met vriendelijke groet,
Linda Fase en Marian van Dun
directie de Heiberg