Nieuwsupdate en aangepast lesrooster 12 december

Beste ouder(s) en verzorger(s),

De afgelopen weken is er veel gebeurd op De Heiberg. Trots informeer ik u over de mooie ontwikkelingen. 

- Gisteren hebben wij een geweldig Sinterklaasfeest mogen vieren. Na een heerlijke dag is Sint met zijn pieten op een welverdiende wereldreis vertrokken. Of het vervoersmiddel uiteindelijk een vliegtuig of caravan is geworden, is mij nog onbekend... Dat horen we vast volgend jaar.

- De groepen 3 en 4 op de begane grond zijn de afgelopen week voorzien van nieuw meubilair. Dankzij de hulp van vele ouders en teamleden, zitten de kinderen er nu prinsheerlijk bij. Als u benieuwd bent, mag u altijd even binnen spieken. In het voorjaar volgen de groepen 5 tot en met 8.

- Er zijn 3 extra bergkasten gerealiseerd voor methodemateriaal en als basis voor de schoolbibliotheek. In 2020 verwachten wij definitief met de bibliotheek te kunnen starten.

- Vandaag hebben de teamleden de school verder opgeruimd, zijn er afspraken gemaakt over het goed en effectief lesgeven, heeft de doorgaande lijn centraal gestaan en is de digitale geletterdheid een scholingspunt op de agenda geweest. In alle groepen hebben de kinderen de afgelopen periode lessen in programmeren gekregen. De komende periode wordt dit voortgezet of ingeruild voor lessen in mediawijsheid.

- Meneer Stijn is vandaag getrouwd met juf Ingrid (KPO Vondel). Het hele team wenst hun heel veel liefde en geluk! 

- Aanstaande donderdag, 12 december, gaan de teamleden samen met alle overige KPO-collega's genieten van een welverdiend winterfeest. Dit jaar is De Heiberg de ontvangende school en komen zo'n 400 collega's De Heiberg bewonderen. Om de overlast voor de omwonenden tot een minimum te beperken, is gevraagd om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen. Aan diegenen, die toch met de auto komen, is gevraagd te parkeren bij het Tolbergcentrum. Ondanks de genomen maatregelen, zal er toch extra verkeer op en om de school plaatsvinden op 12 december. Zeker 's middags is het een drukte van jewelste. Om de veiligheid voor eenieder te waarborgen, zijn de kinderen op donderdag 12 december vanaf 12.00 uur vrij. Dit is in één van de eerste schoolweken reeds met u gecommuniceerd, maar een reminder kan nooit kwaad. Vrijdagochtend worden de leerlingen op de reguliere tijd op school verwacht. 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande berichtgeving nog vragen hebben, dan bent u bij mij van harte welkom.

Voor nu wens ik u een heel prettig weekend!

Met vriendelijke groet, 

Marian van Dun
directeur De Heiberg