Kunstmenu voor peutergroep De Heiberg

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Kober is gestart  met een pilot cultuureducatie voor hun peutergroepen. Peutergroep De Heiberg is één van de gelukkigen geweest de afgelopen periode. 'Onze' peuters hebben vanaf 4 november genoten van dans- en theaterlessen. De peuters en hun juffen waren zeer enthousiast. Wij hopen samen, dat deze pilot omgezet gaat worden naar een vast cultuuraanbod.

Voor meer informatie over deze pilot en leidende principes achter deze samenwerking, verwijs ik u naar onderstaand krantenartikel. 

Met trotse groet,

Marian van Dun
directeur De Heiberg