Korfbal clinic

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op vrijdag 15 juli komen de trainers van korfbalvereniging Keep-Fit '70 een korfbal clinic geven.
Dat betekent dat de kinderen van groep 5a deze week extra gymles krijgen en wel op vrijdagochend 15 juli.
Gelieve uw kind die ochtend gymkleding en gymschoenen mee te geven.

De groepen 4/5b en 6 hebben die ochtend ook een korfbal clinic. Zij krijgen gymles op het reguliere tijdstip.
We kijken er nu al naar uit en verwachten veel te leren voor wat betreft deze sport.

Hopende u via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,

juf Mandy, meneer Kees, juf Sandra en juf Ilona