Gratis naschools sportaanbod voor de groepen 6, 7, en 8

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Vanaf deze week is het weer mogelijk voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 om 6x een uurtje extra te sporten. De lessen worden verzorgd door onze eigen vakdocent bewegingsonderwijs, meneer Rik.  

Opgeven kan bij meneer David. Een aantal leerlingen zijn al ingeschreven, maar we hebben nog een paar plaatsen vrij. Uw kind mag zelf zijn of haar naam doorgeven, maar u mag David ook rechtstreeks bellen (0165-556091) of mailen (d.wijling@kporoosendaal.nl). 

Aan deelname van de lessen zijn voor de kinderen en u geen kosten verbonden. 

Voor verdere informatie verwijs ik u naar de flyer in de bijlage.

Met vriendelijke groet,

Marian van Dun
directeur De Heiberg


Download bijlage