Geweldige score op de Centrale Eindtoets


Beste ouder(s) en verzorger(s),

Wederom viert De Heiberg feest. Vandaag is de schoolscore van de Centrale Eindtoets bekend gemaakt. Deze score is een totaalbeeld van de resultaten, die de leerlingen op de eindtoets in groep 8 behaald hebben. Als school zien wij dit als de eindopbrengst van 8 jaar onderwijs. Wij zijn zeer verheugd met het behaalde resultaat van 539,5.  Dit is de hoogste score ooit behaald op De Heiberg.

In onderstaande tabel ziet u het scoreverloop van onze school van de afgelopen 5 jaar. 

C_49iT0C0x0T0_1?refresh=1557935771001


Een groot compliment voor de teamleden, de kinderen en u als ouders. Samen hebben we een geweldig resultaat behaald! 

Mijn oprechte dank!

Met vriendelijke groet,

Marian van Dun
directeur De Heiberg