Fijne vakantie namens De Beste School van Roosendaal

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Na een heerlijke optocht en geweldige carnavalsviering, gaan wij genieten van een welverdiende vakantie. Er ligt een mooie periode achter ons, met soms een uitdaging en heel vaak een  geweldig succes. Juist het vieren van deze successen maakt, dat wij extra genieten van het onderwijs aan uw kind en het vertrouwen, dat u in ons heeft. 

Op één van deze successen ben ik extreem trots. Daarom deel ik deze graag met u. 

In het RTL onderzoek 2019 zijn alle Nederlandse scholen vergeleken, die deel hebben genomen aan de eindtoets. Binnen de gemeente Roosendaal heeft De Heiberg een gedeelde eerste plaats behaald met een mooie score van 7,9. We mogen ons dus met recht 'de beste school van Roosendaal' noemen. Waarop deze score gebaseerd is, kunt u lezen op de website van RTL. (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4609616/cito-toets-iep-route-8-kaart-scoren-scholen-basisonderwijs-onderzoek-rtl

Wij zijn heel trots op dit resultaat en gaan met een extra goed gevoel de vakantie in.

Ik wens u een fijne carnaval, een heerlijke vakantie en zie u(w) kind(eren) graag terug op maandag 11 maart. 

Alaaf!

Met vriendelijke groet,

Marian van Dun
directeur De Heiberg