De Heiberg gedeeltelijk open in verband met weersomstandigheden

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Voor morgenochtend is 'Code oranje' voor het verkeer afgegeven in verband met de weersomstandigheden. Normaal gesproken is dit vervelend, maar geen reden tot extra maatregelen. Nu ligt dat iets anders. Vanwege Corona mogen wij geen groepen mengen om kinderen op te vangen. 

Wanneer er een kans is, dat de leerkracht de school moeilijk tot niet kan bereiken, dan moeten wij de kinderen alsnog naar huis sturen. Om dit risico te mijden, verlengen we voor deze groep(en) bij voorbaat het afstandsonderwijs.

Voor De Heiberg betekent dit concreet, dat groep 5 morgen niet naar school komt. Zij zijn dinsdag weer welkom. Het online-onderwijs wordt voor deze groep een dag langer gecontinueerd. Wij begrijpen, dat we hiermee weer een beroep op uw flexibiliteit en geduld doen. 

Alle overige groepen, kunnen naar school komen. Wij verwachten dat de overige leerkrachten op school zijn, maar helaas is in deze tijd niets risicoloos. Laten we hopen, dat de verkeerschaos uitblijft. 

Uiteraard geldt voor u ook Code Oranje. Indien het voor u(w kind) niet veilig is om de weg op te gaan, dan dient u uw kind af te melden bij de leerkracht. Voor deze kinderen bepaalt de leerkracht, welke taken vanuit huis gedaan kunnen worden en wanneer er een contactmoment is. 

Wederom dank voor uw vertrouwen en flexibiliteit. 

Met vriendelijke groet,


Linda Fase en Marian van Dun
Directie De Heiberg