Anti-Pestweek

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Vandaag start de anti-pestweek. Het thema van dit jaar is: Wees een held, met elkaar! Op De Heiberg besteden we veel aandacht aan de omgangsregels met elkaar. We proberen op een prettige en positieve manier met elkaar om te gaan en leren kinderen actief wat goed gedrag is. Deze positieve benadering en beloningssystematiek zetten wij in om pesten te voorkomen.
Daarnaast besteden wij tijdens de anti-pestweek actief aandacht aan het pesten, de signalen en de consequenties. Dit alles ligt vast in ons pestprotocol. Het protocol bevat ook een ouderparagraaf welke wij in dit bericht met u delen. Zo weet u ook wat u van ons mag en kunt verwachten. U mag ten aanzien van pesten altijd bij ons aankloppen of binnenlopen.
In het protocol staan ook tips voor u als ouder, wanneer u(w kind) met pesten te maken krijgt. Pesten laten stoppen, kunnen we niet alleen. Daar hebben we de school, de kinderen én u als ouder keihard voor nodig. Laten we er samen zorg voor dragen, dat pesten stopt. 

Met vriendelijke groet,

Marian van Dun
directeur De Heiberg


Download bijlage